hizmet tespit davası

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ?

Bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışanların karşılaşacağı en önemli problemlerinden biri geçmiş dönem çalışmalarının SGK’ya bildirilmemiş olmasıdır. Bu bildirimin yapılmaması; işçiyi alacak hakları yönünden büyük bir zarar uğratabilir. Böyle bir durumla karşılaşan işçilerin başvurması gereken yol ise hizmet tespit davası yoludur.

hizmet tespit davası

İş mahkemelerinde açılan Hizmet Tespiti davası ile en fazla 5 yıla kadarki çalışmalarınız tespit edilebilir. Daha eski çalışmalarınız için Bir Günlük Hizmet Tespiti davası açmanız gerekmektedir. İşbu davadan elde edilen ilam tespit ilamı hükmündedir. Yani; hizmet tespiti davası sonucunda Mahkemenin kurduğu hüküm kesinleştikten sonra işverenden olan alacaklarınızı bir İşçi Alacağı davası ile yasal faizi ile birlikte tahsil edebilme yolu açılır.

Kime Karşı ve Hangi Mahkemede Açılır ?

Hizmet tespit davası iş verene karşı açılır. Önceden Sosyal Güvenlik Kurumu da davalı olarak gösterilmekte idi ancak artık SGK feri müdahil olarak davaya müdahil olmakta davalı olarak gösterilmemektedir.

Hizmet tespit davaları iş mahkemelerinde açılmaktadır. Eğer davanın açılacağı yerde iş mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri bu davaları iş mahkemesi sıfatı ile görmektedir. Yer olarak ise davalının bulunduğu yer veya işçinin çalıştığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesindne birinde açılabilir.

Zamanaşımı süresi sebebiyle işçinin sigortasız şekilde çalıştığı son yılın bitiminden itibaren 5 yıl içerisinde bu davanın açılması gerekir. Aksi halde davalının zamanaşımı itirazı ile davanın reddine karar verilecektir.

Hizmet Tespit Davası Ücreti

Bu dava türünde çekişmenin konusu para olmadığı için maktu yani sabit bir masraf söz konusudur. 2019 yılı itibariyle Hizmet Tespiti Davasında masraf kalemleri şöyledir:

Masraf Açıklamaları Tutar
Başvurma Harcı 44,40 TL
Peşin Harç 44,40 TL
Gider Avansı 200 TL + Tanık Sayısına Göre Değişir
Toplam 288,80 TL + Tanık Sayısına Göre Değişir

Tanık olarak dinleteceğiniz kişi başına 30 ile 40 lirası arasında bir ücret ilave olur. Ayrıca İş Mahkemelerinde görülen davalarda hâkimler sıklıkla dosyaları Bilirkişiye gönderir. Bilirkişi ücreti de 200 ile 250 lira arasında değişkenlik göstermektedir. Açacağınız hizmet tespiti davasında ne kadar masraf ödemeniz gerektiğini eğer davanızı avukatınız takip ediyorsa avukatınızdan; eğer avukatsız dava açıyorsanız Adliyede Ön Bürodan öğrenebilirsiniz.

Hizmet tespiti davası hakkında önemle belirtmemiz gereken son husus da bir avukata danışmanızın gerektiğidir. Şöyle ki: bu dava neticesinde davacı lehine bir hak / menfaat sağlanacağı için dilekçenizde veya yargılama esnasında verdiğiniz beyanlarda en ufak bir hatanız, kullandığınız bir kelime büyük bir hak kaybına neden olabilir. Yine Hizmet Tespiti Davasında 5 yıllık hak düşürücü bir süre olduğu için tek başınıza hareket ettiğinizde hak kaybına uğrayabilirsiniz.

İspat Araçları ve Netice

Hukukumuzda ispat yükü kural olarak; o ispat neticesinde lehine bir hüküm kurulacak tarafa aittir. Hizmet Tespiti davasında da lehine hüküm kurulacak olan kişi davacı konumunda olan işçi olacağı için; iddiasını ispatla yükümlüdür. Çalışan, o iş yerinde geçmiş dönem çalışmalarının olduğunu ispat edebilmek için pek çok farklı delil türünü kullanabilir. Gerçekten de İş Kanunu’nun işçi lehine hükümlerle düzenlemiş olması sebebi ile İş Mahkemeleri’nde diğer hukuk mahkemelerine kıyasla ispat ve delil kavramı çok geniştir. Hizmet tespiti davasında kullanılabilecek delilere aşağıda bir liste halinde yer veriyoruz:

  • Kuruma ait dosyalar (SGK dosyası, İşyeri dosyası, İşyeri sicil dosyası, maaş bordroları): Bu dosyalara dava açılmadan önce işçinin erişmesi neredeyse imkânsızdır. Zira işveren aleyhine bir sonuç doğurabilecek delileri davacı işçiyle paylaşmak istemeyecektir.
  • Tanıklar:İş davalarında en önemli ispat araçlardan biri tanıktır. Davacı işçinin birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları, işyerinin etrafındaki diğer işletme sahipleri, servis şoförleri, müşteriler gibi o dönem davalı işverenin yanında çalıştığınıza tanıklık edebilecek kimseleri Hizmet Tespiti Davasında tanık olarak dinletebilirsiniz.
  • Mail kayıtları ve Whatsapp vs. mesajlaşma kayıtları
  • Meslek odaları ve sendika kayıtları

Yukarıda sıralanan delil türleri dışında yine davanıza konu dönemde davalı işveren ile birlikte çalıştığınızı kanıtlar nitelikteki her türlü evrakı da davada delil olarak sunabilirsiniz. Kaldı ki İş Davaları kamu düzeni ilkesinden kaynaklanır. Bu nedenle hâkim de yer yer kendiliğinden delil araştırması yoluna başvurabilir. Hizmet tespit davaları her türlü delil ile ispatlanabilir. Delil bakımından aynı dönemde bordrolu olarak çalışna iş arkadaşları en kuvvetli ispat aracıdır. Bunun dışında aynı dönemde komşu iş yerlerinde çalışan işçilerde tanık olarak gösterilebilir.

Tanık delil dışında her türlü yazışma, belge, iş yeri dosyası, işçi dosyası, resmi kayıtlar, resmi yazışmalar işçinin hizmetinin tespiti bakımından delil olarak mahkemeye sunulabilir. Davanın olumlu neticelenmesi halinde işçi sigortasız çalıştığı yıllara ilişkin bütün sosyal güvenlik haklarını elde etmeye hak kazanır ayrıca iş kanunundan doğan işçilik alacağı ve tazminat davalarını açacağı ayrı bir dava ile ikame edebilir.

Özet

Hizmet tespit davası SGK‘ya bildirilmeksizin, sigortasız bir şekilde çalıştırılan işçinin İş Kanunundan doğan işçi alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarına kavuşabilmesi için açması gereken bir dava türüdür. Eğer işveren işçiyi SGK’ya bildirmemiş ve sigorta primlerini yatırmadan kaçak bir şekilde çalıştırmışsa işçi hizmet tespit davası açarak iş yerindeki hizmetini ispat etmek suretiyle sosyal güvenlik ve işçilik haklarına kavuşabilir. Kıdem, ihbar tazminatı ve işçi alacağı davaları öncesinde hizmetin tespiti için bu davayı açmak gerekmektedir. Bu davanın olumlu neticelenmesi ile birlikte işçi artık işverenden alamadığı haklarını dava yolu ile alabilir.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ?” hakkında 1 yorum

  1. Ali Bengül

    Benim iş mahkemesinde alacak verecek davası açtım sgk düşük gösterip maaşım ise 1500 usd olduğu kesinleşti Gerekçeli kararda ise alt üst işverenlerde bir üst firmada 20 ay diğer üst firmada 8 ay çalıştığım vé eksik maaşımı vermeleri için muteselsill olarak bana borçlandırdı Bu üst firmaları sgk tespit davası acarsam sgk eksik yatan parayı yatırımların Iyi calismalar

Yorumlar kapalı.