İşyeri Kira Sözleşmesi Dikkat Edilecek Hususlar

Kira sözleşmeleri taraflardan birinin taşınır veya taşınmazının kullanımını bıraktığı karşı tarafın da bunun karşılığında belli bir meblağ ödemeyi yüklendiği sözleşmelere verilen isimdir. Eğer kiralanan taşınmaz ise ve mesleki veya ticari bir faaliyet için kullanılacak ise işyeri kira sözleşmesi söz konusudur. Peki işyeri kira sözleşmesi yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir maddeler halinde aktaralım.

işyeri kira sözleşmesi

Öncelikle kira sözleşmesi kanunen şifai olarak yani sözlü olarak yapılabilse de işyeri kira sözleşmelerinin çeşitli idari prosedürler gereği yazılı yapılması gerekmektedir. Sözleşmenin noterden yapılması şartı yoktur, taraflar bir araya gelerek adi yazılı sözleşme ile kira akdini gerçekleştirebilirler.

Sözleşmede kira sözleşmesinin tarafları hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde net bir şekilde yazılmalıdır. Eğer taraflardan biri ticaret şirketi ise şirketin ticaret ünvanı ve vergi numarası doğru bir şekilde yazılmalı ve şirketin imzaya yetkili temsilcisinin de isim ve T.C. kimlik numarasının net bir şekilde yazılması iyi olacaktır.

Sözleşmede yazılan adresin kiralanacak olan taşınmasın adresi ile aynı olması ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde net bir şekilde belirlenmiş ve yazılmış olması gerekmektedir. Gerçekte kiralanan yer ile sözleşmeye yazılan adresin farklı olması ileride bir takım sorunların meydana gelmesine sebebiyet verebilmektedir.

Taşınmazı kiralayan gerçekten de kiralanan taşınmazın maliki midir, tespit edilmelidir. Eğer maliki değilse kim adına ve hangi yetkiyle kiralama işlemini gerçekleştiriyor netleştirilmeli ve vekaletnamesini ibraz etmesi sağlanmalıdır. Eğer taşınmaz hisseli mülkiyete tabi ise diğer hissedarların taşınmazın kiralanmasına rızasını içerek imzalı onayları alınmalıdır.

Ayrıca kiralanacak yer yapılacak işe uygun mudur değil midir, sözleşme öncesinde araştırılmalıdır. Kat mülkiyetine tabi bir bağımsız bölüm ise kat mülkiyeti kanunu gereği yapacağınız işi icra etmenizi engelleyecek kat malikleri kurulu kararı var mı yöneticiden sorulmalıdır. Ayrıca icra edilecek işle ilgili olarak belediyeden ruhsat alınıp alınamayacağı öğrenilmelidir.

Kiralanan yer apartmanda yer alan bir bağımsız bölüm ise ve yapılacak iş çok fazla insan trafiğinin gerçekleşmesini gerektiriyorsa komşuların yazılı rızalarının alınabilmesi de ileride meydana gelecek şikayetlerin önüne geçmek adına faydalı olacaktır.

Sözleşmenin süresi, belirlenen kira bedelinin hangi periyotlarla ödeneceği, hangi periyotlarla ve hangi oranlarda kira artışının gerçekleştirileceği sözleşmede açık ve net bir şekilde yazılmalı, kira bedelinin tamamı mutlaka banka kanalıyla ödenmelidir.

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Türkiye’de yapılan ver tarafları Türk vatandaşı olan sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirası olması zorunludur. Bu nedenle kira sözleşmesinin eğer tarafları Türk vatandaşı veya Türkiye’de kurulmuş tüzel kişilik ise kira bedeli Türk lirası olarak belirlenmelidir.

Kiralananın mevcut durumu sözleşmede tarif edilmeli, varsa demirbaşlar yazılarak mevcut durumları ve adet bilgileri sözleşmeye eklenmelidir. Eğer depozito ödemesi yapıldıysa, ne kadar miktarda depozito verildiği, depozitonun ne zaman geri verileceği ve hangi durumlarda mahsup edilebileceği sözleşmede açıklanmalıdır.

Sözleşmede mutlaka her iki tarafın da ıslak imzaları, sözleşme tarihi ve kira ilişkisinin başlayacağı tarih bulunmalıdır. Eğer taraflardan biri ticari şirket ise imzaya yetkili temsilcisini gösterir yetki belgesi, sirküleri ibrazı sağlanmalı ve sözleşme yetkili temsilci tarafından ıslak imzalı şekilde imzalanmalıdır.